Water en bodem sturend. Hoe dan?

Demissionair Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers schreef in november 2022 dat water en bodem sturend zijn voor de inrichting van ons land: “Zodoende kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken.” 
 
aankond

De vraag is echter: hoe dan? Daarover ging de derde Watermanlezing, die op 1 november 2023 werd gehouden aan de Haagse Hogeschool.
Naast de bijdrage van Mark Harbers (demissionair Minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Dieuwertje Wallaart (plaatsvervangend voorzitter Jonge Klimaatbeweging) was er een panelgesprek met Frank Groothuijse (professor Omgevingsrecht), Rizal Sebastian (lector Future Urban Systems) en Jeannette Baljeu (gedeputeerde Water en Bodem). 

Aan oud-studente van de Haagse Hogeschool Eva Ruhl werd een prijs uitgereikt voor haar onderzoek naar wateroverlast in Harderwijk.


onderscheiding

“Je hebt je onderzoek met grote toewijding verricht. Om deze reden heb ik het genoegen om je deze onderscheiding te overhandigen.” Lovende woorden van dr. ir. Ronald E. Waterman voor oud-studente Eva Ruhl van De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences.
Zij onderzocht manieren om een belangrijke weg voor hulpdiensten in Harderwijk te vrijwaren van overstroming. Daartoe sprak Eva uitgebreid met Gemeente Harderwijk, Provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe. Maar ook peilde ze de standpunten van omwonenden. Het leidde volgens Ronald Waterman - internationaal deskundige op waterbouwkundig, milieu- en civieltechnisch gebied - tot een “grondige theoretisch gefundeerde beschouwing, die de basis vormt voor de handelwijze in de toekomst van de gemeente Harderwijk.”

Bekijk de uitreiking door Ronald Waterman op: https://lnkd.in/eNCiCaXC

De opname van de Watermanlezing 2023 is hier te vinden: https:
//lnkd.in/ejd8HVjZ

De lezing van Mark Harbers kan
hier gedownload worden.

(Beeld en video van de Haagse Hogeschool).