Integraal kustplan Zuid-Holland

Het plan 'Kustontwikkeling Scheveningen-Hoek van Holland' is een even ingrijpend als bijzonder waterbouwkundig werk dat de kustlijn van Hoek van Holland tot Den Haag veel veiliger en aantrekkelijker zal maken. Uitvoering van het plan zal een grote stap voorwaarts zijn in de toekomstige ontwikkeling van Zuid-Holland. Een eerste segment, de zogenoemde Dixhoorn-driehoek bij Hoek van Holland, is voltooid.
Een tweede stap is de zeewaartse verbreding van de kust tussen Scheveningen en Hoek van Holland met de aanleg van 35 ha duinnatuurgebied als compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte II tussen 2008 en 2011, gevolgd door de aanleg van een zandmotor als megaduin voor de kust van 's-Gravenzande met een boogvormige verbinding naar de kust. De boulevard van Scheveningen wordt verhoogd volgens het plan 'De Sola Morales' gekoppeld aan een strandverhoging en -verbreding.
Een cruisehaven voor Scheveningen met vele andere functies is in onderzoek.

Zie voor meer informatie de presentatie 'Bouwen met de Natuur' van Ronald Waterman.

PlanWmn