Slufterdam, Tweede Maasvlakte (Rijnvlakte)

800 ha met natuurgebied; milieubeheersbare berging en verwerking van afval-/reststoffen, inclusief baggerspecie; haven- en havengerelateerde activiteiten; infrastructuur; toerisme en recreatie. De toekomstplannen omvatten een uitbreiding van de Maasvlakte, namelijk met de Tweede Maasvlakte (2.000 ha, waarvan 1.000 ha land en 1.000 ha water) met eventueel een logische vervolgoptie.
De Tweede Maasvlakte wordt gerealiseerd tussen september 2008 en januari 2013. Voor de stand van zaken: zie Nieuws 2010.

Zie voor meer informatie de presentatie
'Bouwen met de Natuur' van Ronald Waterman.


Rijnvlekte1
Rijnvlkate2
Rijnvlakte3