Zeejachthaven Katwijk

Plan tot aanleg van een zeejachthaven met een duinverbreding ter weerszijden van de havenmond, die ten goede komt aan zowel Katwijk als Noordwijk.
De inmiddels gerealiseerd dijk-in-duinconstructie voor Noordwijk kan hier volledig aansluitend in worden opgenomen. Dit zal leiden tot een natuurlijke, holle kustboog tot aan IJmuiden.

Zie voor meer informatie de presentatie
'Bouwen met de Natuur' van Ronald Waterman.


Katwijk