December 2010

Promotie visionaire waterbouwer

Op 21 december 2010 vond aan de TU Delft een bijzondere promotie plaats: die van Ronald Waterman. Hij heeft sinds de jaren zeventig grote invloed gehad op de waterbouw in Nederland en daarbuiten, onder meer via zijn standaardwerk 'Naar een Integraal Kustbeleid via Bouwen met de Natuur'. Op basis van delen uit dit boek promoveerde hij in Delft. De visie van Waterman, kustbeleid in harmonie met de natuur, vatte eerst post in Nederland (bijvoorbeeld bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte), maar wordt inmiddels wereldwijd omarmd.

promotie

Bouwen met de Natuur
Ronald Waterman legde in 2008 zijn visie neer in het boek 'Naar een Integraal Kustbeleid via Bouwen met de Natuur' (Integrated Coastal Policy via Building with Nature). Het wordt beschouwd als een standaardwerk op het gebied van Bouwen met de Natuur en representeert een mijlpaal in de geschiedenis van de Deltatechnologie. ‘Niet langer dominant dammen en dijken als bolwerken tegen de zee, maar in plaats daarvan duinen en stranden in harmonie met de zee’, zo formuleert Waterman zijn kijk. Integraal Kustbeleid via Bouwen met de Natuur betreft de nieuwste fase in de Nederlandse Waterbouw. Er is sprake van innovatie passend in een typisch Nederlandse traditie met betrekking tot het werken op het grensvlak water-land’, zegt Waterman.

Evenwicht
‘Het streven is gericht op het tot stand brengen van een flexibele, dynamische evenwichtskustlijn bestaande uit duinen en stranden, waarvoor geldt dat de aangroei en afslag leiden tot een redelijk stabiele kust, die wel enig onderhoud zal vergen in de vorm van een periodieke zandsuppletie’, zegt Waterman. Volgens hem is deze methode echter beduidend goedkoper dan een aanpak die milieu en natuur níet als uitgangspunt neemt.

Plan Waterman
Waterman lanceerde zijn visie, mede gebaseerd op de ideeën van ir. J.N. Sva?ek, voor het eerst in het ‘Plan Waterman’ (1980). Dit was een voorstel voor een uitbreiding van de kust richting zee waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. In het plan wordt de historische kustlijn uit de zeventiende eeuw van Nederland bij benadering hersteld. De kust van toen is door zeespiegelstijging, bodemdaling, zich wijzigende loop van rivieren en stormvloeden verloren gegaan. Waterman wil die kust met een nieuwe holle kustboog in fasen herstellen, compleet met havens, natuurgebieden en veel aandacht voor recreatie.

Tweede Maasvlakte
Het plan kreeg veel navolging. Zo ontstonden de Slufterdam, de Tweede Maasvlakte in wording en Seaport Marina IJmuiden/Kennemerstrand en –meer, die allemaal een duin/strand-begrenzing hebben met natuurgebieden en economische functies in harmonie met elkaar.
Ander markante voorbeelden zijn de landaanwinst van 150 hectare bij Hoek van Holland (de van Dixhoorn-driehoek), het vervolg daarop, namelijk een verbreding van de Delflandse kust waarbij alle strekdammen onder het zand zijn verdwenen, en ten slotte de Zandmotor, die momenteel sterk in de belangstelling staat. Cees Veerman, voorzitter van de Deltacommissie, heeft recent gezegd dat hij Watermans visie ‘een stap dichterbij’ wil brengen.

(bron: persbericht TU Delft)

Juli 2010

Basislayout Maasvlakte 2 duidelijk zichtbaar

Anderhalf jaar na het begin van de opspuitwerkzaamheden begint Maasvlakte 2 zijn vorm te krijgen. Diverse werktuigen en machines zijn nu in touw om de infrastructuur aan te leggen. Het project ligt goed op schema. Dit jaar wordt gestart met de bouw van de kade voor de eerste containerterminal. In 2013 moet het eerste schip er afmeren. De stand van de werkzaamheden is goed te volgen in het informatiecentrum FutureLand op de rand van de bestaande Maasvlakte.
© Havenbedrijf Rotterdam N.V.

maasvlakte2-juli2010b


Maart 2010

Aquapunctuur voor vaarwegen

Tijdens de startbijeenkomst van het Europese project 'European Waterways Forward' in maart 2010 te Den Haag introduceerde Ronald Waterman het begrip 'Aquapunctuur van vaarwegen'. Daarmee doelde hij op de nieuwe impuls die historische vaarwegen in ons land en elders in Europa kunnen krijgen door tal van verbeteringen door te voeren en ze op die manier aan een tweede dynamisch leven te helpen.

Niet zomaar verbeteringen, maar oplossingen die niet alleen de beschikbare ruimte optimaal benutten, maar tegelijkertijd de economie versterken en het (leef)milieu verbeteren. Een en ander in onderlinge samenhang op weg naar duurzaamheid van productie en consumptie.

Dit is precies waar de zogenoemde AQUAPUNCTUUR van OUDE VAARWEGEN naadloos op aansluit als probaat middel om de vrijetijds-economie te bevorderen door een optimale benutting van de regionale vaarwegen.

Lees meer in detail over dit onderwerp in de rubriek 'Aquapunctuur vaarwegen' op deze site.

RegWatw1