Juli 2012

Zeewering Maasvlakte 2 gesloten

Koningin Beatrix heeft op 11 juli kort na 14 uur het startsein gegeven voor de sluiting van de zeewering van de Tweede Maasvlakte. Met de sluiting wordt een nieuw stukje Nederland realiteit.

maasvlakte

Drieduizend voetbalvelden groot
De aanleg van de Tweede Maasvlakte is eind 2008 gestart. Langs de vaargeul naar de haven aan de noordkant is een zeewering aangelegd met twintigduizend betonblokken van veertigduizend kilo per stuk. Aan de zuidkant is een zachte zeewering van strand en duinen. Vandaag worden de harde en de zachte zeewering met elkaar verbonden.
De regio Rijnmond wordt daarmee drieduizend voetbalvelden groter, en zo verandert het uiterlijk van de Nederlandse kustlijn. Het nieuwe land maakt Rotterdam niet alleen groter, maar de Tweede Maasvlakte betekent volgens het Havenbedrijf Rotterdam ook een enorme impuls voor de haven, die ondanks de crisis nog groeit.

Werk bijna gereed
Met het sluiten van de dam is het werk nog niet af. Pas half augustus is de hele zeewering van de Tweede Maasvlakte op hoogte en breedte. De Nederlandse waterbouwbedrijven Boskalis en Van Oord doen de aanleg van de Tweede Maasvlakte in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

Oktober 2012

‘Minder files door extra asfalt’

Volgens de Publieksrapportage Rijkswegennet werkt het aanleggen van extra wegen in de strijd tegen files. De filedruk nam in vier maanden met 3,5 procent af, terwijl het verkeer toenam.

Minister Melanie Schultz van Haegen stuurt het rapport naar de Tweede Kamer. In de afgelopen vier maanden nam het verkeer dus juist toe, maar stonden automobilisten in totaal 1,7 miljoen uur minder in de file.
Door de openstellingen op de A2 en A12 is de reistijd voor de weggebruiker verkort. Op de A12 tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Oudenrijn is een extra rijstrook geopend, waardoor de automobilisten 10 minuten sneller zijn.

Top 10
De files op de A4 bij Leiden zijn afgenomen nadat een deel van de extra rijstroken is opengesteld. De top 10 van files wordt nog aangevoerd door de A50 tussen de Waalbrug en knooppunt Ewijk. Daar wordt tot eind 2014 gewerkt aan de aanleg van extra rijstroken en de brug over de Waal.
Tot 2014 wordt er nog eens voor 800 kilometer aan extra rij- en spitsstroken neergelegd.