September 2014

Als het water komt - Evacuatie App en ‘Bouwen met de Natuur’ moeten ons redden

(Artikel Thijs Boer - Vrij Nederland)

‘Eén kleine ingenieur heeft niet alleen het denken over de waterbouw veranderd, maar ook het landschap’. Dat stelt Thijs Boer, politiek redacteur bij Vrij Nederland. Dit voorjaar verscheen zijn boek ‘Langs de kust. De Nederlanders en de zee’ bij Uitgeverij Prometheus. Het is een verslag van een maandenlange zeiltocht over de kustwateren. De passages in bijgaand artikel (PDF) over o.m. Ronald Waterman zijn aan ‘Langs de kust’ ontleend.


RisicogebiedenHoogWater

AlsHetWaterKomtVNNovember 2014

A4 West-Brabant open

Op 24 november 2014 is tussen Dinteloord en Bergen op Zoom een nieuw gedeelte van de A4 geopend voor het verkeer. De nieuwe snelweg van negentien kilometer was een van de ontbrekende schakels voor het (vracht-)verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen. Doorgaand verkeer hoeft niet meer over de N259 door Steenbergen, hetgeen naast veel milieuvoordelen ook een reistijdwinst betekent van circa 20 minuten.

De aanleg van dit wegvak is in 2012 begonnen. De totale kosten (275 miljoen euro) zijn gedeeld door het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen. De gemeente betaalde mee aan een weg onder de Steenbergse Vliet, het eerste aquaduct in Brabant.

De A4 is de hoofdverbindingweg van Amsterdam / Schiphol met de rest van de Randstad, Brabant en België. De snelweg is 119 kilometer lang en loopt van Amsterdam via Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Bergen op Zoom naar de Belgische grens bij Zandvliet.

Er zijn nu nog twee ontbrekende schakels: Delft-Schiedam en Hoogvliet-Klaaswaal. Het project A4 Delft - Schiedam is momenteel in uitvoering. Rijkswaterstaat werkt aan een goede inpassing van de nieuwe snelweg in het landschap (foto). De aannemerscombinatie A4ALL legt de nieuwe weg aan en verwacht medio 2015 het werk te kunnen opleveren.

A4Delfland2014

Lees voor achtergrondinformatie: Bewegen is Gezond