Juli 2011

Minder files door extra rijstroken

In de eerste vier maanden van dit jaar is de filedruk fors afgenomen, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID).
Filedruk is de lengte van de files maal de duur. Volgens de VID daalde de filedruk vergeleken met vorig jaar met bijna 17 procent en ligt hij daarmee op hetzelfde niveau als tien jaar geleden.
Volgens de VID komt dat vooral door de extra rijstroken op een aantal snelwegen. Zo zijn de afgelopen tijd stukken van de A2, A12 en de A58 verbreed en is de Randweg Eindhoven (A2/N2) in gebruik genomen.
Vooral de doorstroming op de snelwegen bij Utrecht is volgens de VID flink verbeterd. Alleen al de verbreding van de A2 bij Utrecht zorgt voor een kwart van de daling.

MinderFiles


Juni 2011


Aanleg Zandmotor ver gevorderd

Op 17 januari 2011 werd nabij Ter Heijde in Zuid-Holland begonnen met de aanleg van de Zandmotor, een innovatieve vorm van kustversterking. De Zandmotor breidt de kust in zeewaartse richting uit, waardoor de kust veiliger wordt en er extra natuur- en recreatiegebied ontstaat.

zandmotorjuni2011

De Zandmotor bestaat uit 21,5 miljoen kubieke meters zand, die worden aangebracht in de vorm van een haak boven water die vast zit aan de kust bij Ter Heijde (zie afbeelding). Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich geleidelijk langs de Zuid-Hollandse kust. Door dit principe van ‘
Bouwen met de Natuur’ groeit de kust de komende jaren op natuurlijke wijze aan. De zandmotor levert zo een bijdrage aan de kustveiligheid, waarbij tegelijk meer ruimte ontstaat voor natuur en recreatie. Daarnaast brengt de Zandmotor ook een financieel voordeel met zich mee; het is na aanleg niet meer nodig elke vijf jaar zandsuppleties in het gebied toe te passen om veilig te blijven.

Extra ruimte voor natuur- en recreatie
De Zandmotor is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Lenie Dwarshuis: “Het extra belang van de provincie Zuid-Holland is dat de veiligheid niet ónder water komt te liggen, maar er boven. Het project zorgt voor 100 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied. Daardoor levert de Zandmotor een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van leven en werken in het zuidelijk deel van de Randstad. Het is een uniek project, waarmee Nederland een schitterend exportproduct in handen heeft. Het is een innovatieve aanpak die ook in andere delta’s in de wereld toepasbaar is. Een geweldige opsteker voor ons bedrijfsleven. De kennis en kunde over deze duurzame en natuurlijke manier van kustversterking kan Nederland in de toekomst ook internationaal inzetten en daarmee haar toppositie als het gaat om watermanagement verder versterken.”

Het opspuiten van de zandplaat is in oktober 2011 klaar. Het duurt minimaal vijf jaar voordat al het zand op de kust is afgezet in de vorm van strand en duinen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de technische realisatie. Aannemerscombinatie Van Oord-Boskalis voert het werk uit. De provincie Zuid-Holland wordt verantwoordelijk voor het beheer van het gebied. Het Rijk betaalt € 58 miljoen en de provincie € 12 miljoen.

Cakile-Maritima-on-sand-engine

Nieuwe vegetatie: Cakile-Maritima.